ŠKOLSKA GODINA 2019/20

Žatika

PONEDJELJAK

16.00-17.30 – TWINKLE
17.30-19.00 – FAME
19.00-20.30 – MAGIC

UTORAK

15.00-16.30 - SIMPLE
16.30-18.00 - ANGELS
18.00-19.30- SPACE

SRIJEDA

14.30-16.00 - A PROGRAM
16.00-17.30 – TWINKLE
17.30-19.00 – FAME
19.00-20.30 – MAGIC

ČETVRTAK

16.00-17.30 – ANGELS
17.30-19.00 – SIMPLE
19.00-20.30-SPACE

PETAK

15.00-17.00-TEHNIKA

OBRTNIČKI DOM:

UTORAK

16.15-17.00-STARS
17.10-18.10-DIAMONDS
18.10-19.40-DIVAS

ČETVRTAK

16.15-17.00-STARS
17.10-18.10-DIAMONDS
18.10-19.40-DIVASCopyright © Mot08 Poreč 2015 - 2020
Izradio: M. S.