galerija

Vizualno izražavamo ono što osjećamo

Fotografije prelaze granice jezika, kulture i vremena. Njima komuniciramo, izražavamo se, pamtimo, razumijemo i kreiramo naš svijet.

Fotografije sa naših nastupa su naše vječite uspomene. One pričaju našu priču.

drawing of motina
15-godina-MOTa-001_mpp 15-godina-MOTa-002_mpp 15-godina-MOTa-003_mpp 15-godina-MOTa-004_mpp 15-godina-MOTa-005_mpp 15-godina-MOTa-006_mpp 15-godina-MOTa-007_mpp 15-godina-MOTa-008_mpp 15-godina-MOTa-009_mpp 15-godina-MOTa-010_mpp 15-godina-MOTa-011_mpp 15-godina-MOTa-012_mpp 15-godina-MOTa-013_mpp 15-godina-MOTa-014_mpp 15-godina-MOTa-015_mpp 15-godina-MOTa-016_mpp 15-godina-MOTa-017_mpp 15-godina-MOTa-018_mpp 3-slika_1 3-slika_2 3-slika_3 3-slika_4 3-slika_5 3-slika_6